Nyheter


Årsmøte 2024

Årsmøte 2024 for Norsk Akita Klubb arrangeres 10 april klokken 19.00 på Teams. (Det blir oppdatert med teams-link senere)

Styret har i 2023 bestått av:
Leder: Hanne Kristin Kjelsberg Odden 2 år. Ikke på valg
Nestleder: Linn Merethe Kjønna 1 år. På valg
Sekretær: Magne Bergersen 2 år. På valg
Kasserer: Marita Raanes 2 år. Ikke på valg

Styremedlem: Stine Jeanette Brobakken 2 år. Ikke på valg
Styremedlem: Andrea Emilie Stornes 1 år. På valg

Varamedlem: Chanettelin Grødahl Jensen 1 år. På valg
Varamedlem: Viktorija Jučinskė 1 år. På valg

Revisor: Anne Torild Ulleberg 1 år. På valg
Vararevisor: Arvid Helander 1 år. På valg

Valgkomite:
Britt Nyberg 1 år. På valg
Carina Kjos-Klevan 1 år. På valg
Inger-Karin Helander 1 år. På valg

Frist for innsending av saker til årsmøtet: 28 februar.
Skal sendes til akita@klubb.nkk.no

Frist for innsending av forslag på kandidater til styreverv: 28 februar.
Skal sendes til valgkomiteen: Inger-Karin Helander , Lageråvegen 635 – 2324 Vang på Hedmarken, Epost: ikhel@online.no

NB! Du må ha betalt medlemskontingent til NAK for at du skal ha stemmerett.

Vis eldre nyheter