Nyheter


Årsmøte 2021!


Årsmøtet vil bli avholdt digitalt, onsdag 14.04.2021, klokken 19:00.

Frist for å sende inn forslag til saker som skal tas opp på årsmøtet er 24.02.2021.

Dette sendes til klubbens e-postadresse, norskakitaklubb@outlook.com.

Verv som er til valg:

  • Leder (2 år)
  • Kasserer (2 år)
  • Styremedlem (2 år)
  • Varamedlem (1 år)
  • Varamedlem (1år)

Forslag til kandidater kan sendes innen 24.02.2021, til valgkomitéen v/Inger-Karin Helander.

Innkallingen vil i år komme som e-post til våre medlemmer.

Nye lover for klubben.


Det er da lagt ut oppdaterte og NKK godkjente lover for klubben her:

LOVER FOR NORSK AKITA KLUBB

https://akita.no/Klubben/

Vis eldre nyheter