Nyheter


Oppfordring fra SU

Til dere som har planer om at ta et valpekull nå:

Vi er i en vanskelig tid, der økonomi og reiserestriksjoner kan skape utfordringer for oppdrettere og valpekjøpere. Problemer med å få solgt valper pga alle permitterte og oppsagte, utfordringer med sosialisering av valpene og med å finne de riktige valpekjøperne og avlspartnere pga reiserestriksjoner.

Vi ønsker derfor å belyse dette, slik at de som planlegger valpekull, tenker seg nøye om. Man må ha en plan for hvordan ting kan gjennomføres hvis man velger å ha valper i denne perioden vi er inne i nå.

Mye er fortsatt usikkert både i forhold til mennesker og dyr. Det viktigste er å følge oppfordringer og pålegg fra myndighetene.

TA ANSVAR, HOLD AVSTAND OG HOLD UT!

Vis eldre nyheter