Nyheter


Årsmøte 2022!

Norsk Akita Klubb

OBSOBS!!!! Denne kunngjøringen er også sendt ut per e-post til e-postadressen som er registrert på NKK. Dersom du IKKE har mottatt e-post, logg inn på Min Side på NKK for å oppdatere e-postadressen.

Da har vi fått satt en dato for Årsmøte 2022!

Årsmøte vil bli avholdt digitalt onsdag 25.05.2022, klokken 19:00. Frist for å sende inn forslag til saker, og frist for å velge kandidater til styret er onsdag 13.04.2022.

Forslag og valg av kandidater til styret sendes til ikhel@online.no

Forslag til saker sendes til klubbens email: norskakitaklubb@outlook.com


Verv som er til valg:

  • Nestleder - 2 år
  • Sekretær - 2 år
  • 1 styremedlem - 2 år
  • 2 varamedlemmer - 1 år
  • Revisor - 1 år
  • Vararevisor - 1 år
  • 3 i valgkomiteèn - 1 år


Innkallingen med årsmøte papirer og møterom vil komme i en egen mail senere.

Liv Malin Strøm Kvam
Styremedlem

Japanspesialen 2022!

Blodsporkurs for nybegynnere

Arrangeres i Halden, 8.-10. april

Norsk Akita Klubb, i samarbeid med Bengtson hundetrening, har den glede av å arrangere blodsporkurs rettet mot nybegynnere. Kurset vil holdes ihht gjeldende smittevernregler ved kurstidspunktet.

Instruktør: Per Tobias Bengtson v/Bengtson hundetrening

Han har holdt på med hund i store deler av livet, i hovedsak jakthunder. Jakt og ettersøk har det blitt mye av gjennom årene, og er hans spesialfelt. Han er i tillegg veldig interessert i adferd, og har med sin brede erfaring et godt innblikk i samspill mellom hund og eier.

Kurset vil bestå av totalt fem samlinger, hvorav en teoretisk samling fredag kveld med praktisk del påfølgende lørdag og søndag. De to neste samlingene vil arrangeres, etter avtale mellom kursdeltakerne, en senere helg for oppfølging av egentrening.

Maks antall ekvipasjer: 6-8
Pris:
1800,- per ekvipasje
500,- per observatør som følger kurset uten hund

MEDLEMMER I NORSK AKITA KLUBB FÅR 20% RABATT PÅ KURSAVGIFTEN

Påmelding kan sendes per e-post til: bengtson@hundetrening.net 

Bindende påmelding med innbetalingsfrist 15. mars.
Mer informasjon om betaling og praktisk informasjon om kurset blir tilsendt etter påmelding.

Husk å notere navn og telefonnummer på fører og info om hund; rase, alder, kjønn og eventuelt tidligere erfaring.Vis eldre nyheter