Nyheter


Årsmøte 2021


NB. Årsmøtet avholdes på Teams onsdag 16nde Juni kl 19. Link til møtet sendes ut pr email og kanskje på sms før møtet.

Nå er det blitt sendt ut en viktig e-post til de medlemmene som er registrert via medlemslistene i NKK. E-posten inneholder årsmøtepapirer for Årsmøte 2021 og en stemmeseddel-mal.

Hvis du ikke finner en e-post fra oss:

1: Sjekk søppelposten/spam-filteret.

2: Logg inn på Min side på NKK og se hvilken e-postadresse som er registrert. Er det riktig e-postadresse, skrivefeil eller mangler rett og slett e-postadresse?

Hvis du enda ikke finner e-posten så vær vennlig og gi en beskjed via vår mail adresse - norskakitaklubb@outlook.com eller på facebook .

Vi ønsker dere vellkommen til årsmøtet 2021!

Årsmøte 14.april er AVLYST!Vi i styret vil komme så raskt som mulig med ny dato.

Vis eldre nyheter