Nyheter


Årsmøtet 2021


Informasjon om årsmøtet 2021 kan sees her: Forklaring og informasjon Årsmøtet 2021

Japanspesialen 2021 AVLYST !!


På grunn av coronavirus-situasjonen, og de overordna smittevernhensy, ser vi oss dessverre nødt til å avlyse spesialen i år også.

På grunn av de fortsatt gjeldende restriksjoner, ser vi ingen mulighet til å kunne klare å gjennomføre en rasespesial som vi ønsker.

Vi velger å vise ekstra aktsomhet og følge "føre-var" prinsippet. Vi forholder oss til anbefalinger fra folkehelseinstituttet, som blant annet innebærer å vurdere nødvendigheten ved større arrangementer og utfordringene med å samle deltagere fra flere kommuner og regioner.

Vi i utstillingskomiteen vil etterhvert som samfunnet åpner sakte opp igjen, fortløpende vurdere muligheten for et større felles arrangement forhåpentligvis mot slutten av sommeren / tidlig høst.

Vi håper på forståelse for den tunge avgjørelsen som er tatt og vi gleder oss til alle på 2 og 4 bein kan samles igjen til sosialt samvær, grilling latter og morro!

Utstillingskomiteen

Vis eldre nyheter