Nyheter


Årsmøte 2023

Hei alle medlemmer!

Det er nå sendt ut viktig informasjon angående årsmøtet 2023 på e-post.

! Vil understreke at forslag til kandidater til styreverv sendes direkte til valgkomitéen v/Inger Karin Helander på e-postadresse ikhel@online.no !

E-postadressene som er brukt er tatt ut fra medlemslisten via NKK. Dersom dere ikke har mottatt e-post:

1: Sjekk søppelposten/spam-filteret.
2: Logg inn på Min side på NKK og se hvilken e-postadresse som er registrert. Er det riktig e-postadresse, skrivefeil eller mangler rett og slett e-postadresse?
3: Ved feil i kontaktinformasjon, eller at du ikke har mottatt e-post, ta kontakt med styret på akita@klubb.nkk.no

Informasjon om årsmøtet er også her:

Innkalling Årsmøte 23


Vis eldre nyheter