Nyheter


Årsmøtet 2020

Nytt årsmøte er satt til 30.08.

Klokkeslett og sted er som tidligere. Kl 12, nebbenes kro på sørgående side.

Siden datoen er endret betyr dette også at dato for å sende inn forslag til
kandidater til styreverv er endret til 19.juli. dato for å sende inn saker
til årsmøtet er også 19. Juli.

Innkalling med tilhørende papirer vil bli publisert på akita.no og varslet
på Facebook når dette foreligger.

Mvh På vegne av styret i NAK Ole Christian

Vis eldre nyheter