Nyheter


Årsmøte 14.april er AVLYST!Vi i styret vil komme så raskt som mulig med ny dato.

Årsmøtet 2021


Informasjon om årsmøtet 2021 kan sees her: Forklaring og informasjon Årsmøtet 2021

Japanspesialen 2021 AVLYST !!


På grunn av coronavirus-situasjonen, og de overordna smittevernhensy, ser vi oss dessverre nødt til å avlyse spesialen i år også.

På grunn av de fortsatt gjeldende restriksjoner, ser vi ingen mulighet til å kunne klare å gjennomføre en rasespesial som vi ønsker.

Vi velger å vise ekstra aktsomhet og følge "føre-var" prinsippet. Vi forholder oss til anbefalinger fra folkehelseinstituttet, som blant annet innebærer å vurdere nødvendigheten ved større arrangementer og utfordringene med å samle deltagere fra flere kommuner og regioner.

Vi i utstillingskomiteen vil etterhvert som samfunnet åpner sakte opp igjen, fortløpende vurdere muligheten for et større felles arrangement forhåpentligvis mot slutten av sommeren / tidlig høst.

Vi håper på forståelse for den tunge avgjørelsen som er tatt og vi gleder oss til alle på 2 og 4 bein kan samles igjen til sosialt samvær, grilling latter og morro!

Utstillingskomiteen

Årsmøte 2021!


Årsmøtet vil bli avholdt digitalt, onsdag 14.04.2021, klokken 19:00.

Frist for å sende inn forslag til saker som skal tas opp på årsmøtet er 24.02.2021.

Dette sendes til klubbens e-postadresse, norskakitaklubb@outlook.com.

Verv som er til valg:

  • Leder (2 år)
  • Kasserer (2 år)
  • Styremedlem (2 år)
  • Varamedlem (1 år)
  • Varamedlem (1år)

Forslag til kandidater kan sendes innen 24.02.2021, til valgkomitéen v/Inger-Karin Helander.

Innkallingen vil i år komme som e-post til våre medlemmer.

Nye lover for klubben.


Det er da lagt ut oppdaterte og NKK godkjente lover for klubben her:

LOVER FOR NORSK AKITA KLUBB

https://akita.no/Klubben/

Vis eldre nyheter