Styret og kontaktpersoner

2023

Styret


Leder og Materialforvalter
Hanne K. Kjelsberg-Odden
Solvoll Skjærdalen
2840 Reinsvoll
mobil 907 65 864
epost

Sekretær
Linn Merete Kjønna

Styremedlemer

Viktorija Jučinskė

Stine Jeanette Brobakken
Trømmesvegen 91
2340 Løten
Tlf 415 18 057
epost

Nestleder
Andrea Emile Stornes.

Kasserer, Annonser
Marita Oline Raanes
Snøheimvegen 138
2661 Hjerkinn

tlf: 901 27 820
epost

Varamedlemer

André Østli
Laura Kleven

Akita Posten


Carina og Tilde Cathrine Kjos-Klevan
Brøholtveien 67
3430 Spikkestad
mob 975 28 955
mob 930 05 800
epost

Unni Greipsland
Holterveien 28
2034 Holter
mobil 922 59 707
epost

Valpeformidling


Inger-Karin Helander
Lageråvn 635
2324 Vang på Hedmarken
mobil 917 71 551
epost

Sunnhetsutvalget


Leder av SU, Ti-På-Topp ansvarlig
Britt Nyberg
Pb 63
2334 Romedal
mobil 907 67 375
epost

Medlem av SU
Lisbethg O. Høyem
Steinkjervegen 1217
7710 Sparbu
tlf 917 16 284
epost

Hjemmeside annsvarlig


Halvor Bjørngård
Ravnkollbakken 39
0971 Oslo
epost