Avlsetiske retningslinjer for Akita

Godkjent av styret 2020
 1. Både oppdretter og hannhundeier er ansvarlig for sitt avlsarbeid. Enhver som avler på akita regnes som oppdretter, uansett om man bare har ett enkeltstående kull eller flere.

 2. Oppdretter og hannhundeier skal følge NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett, NKKs avlsstrategi, NAKs avlsetiske retningslinjer og holde seg oppdatert på NAKs rasespesifikke avlsstrategi (RAS).

 3. Oppdretter og hannhundeier har ansvar for å foreta en helhetlig vurdering av begge foreldredyr og kombinasjonen av disse. Det skal legges vekt på rasetypisk eksteriør og atferd. Foreldredyrene skal være klinisk friske hunder som er minst mulig i slekt med hverandre og man bør se på stamtavler 6-8 generasjoner tilbake.

 4. Det anbefales at en hannhund ikke får flere enn 20 avkom og maksimum 4 kull i Norge under sin levetid. Dette for å forhindre matadoravl, som begrenser det genetiske mangfoldet i rasen. Det anbefales ikke å gjenta en kombinasjon som allerede har gitt 5 eller flere avkom.

 5. En akita skal være minst 24 måneder gammel ved parringstidspunktet. Se også NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett.

 6. Avlshunder må ha oppnådd minimum very good (VG) på offisiell utstilling eller ved kvalitetsvurdering av to dommere fra klubbens liste over «mønstringsdommere». En hund som er vurdert som VG, kan bare pares med hund som har fått excellent (E) eller bedre.

 7. Kun HD-frie hunder (A eller B) får brukes i avl. Det anbefales også at man ser på HD-status på søsken og avkom.

  Hunder med svak grad av HD (C) kan brukes en (1) gang, med hund som er HD-fri, hvis oppdretter mener kombinasjonen vil tilføre rasen noe. Resultatene fra HD-røntgen av avkommene fra denne kombinasjonen er avgjørende for fortsatt avl på aktuell hund.

  Ved bruk av utenlandske avlsdyr, samt sædimport, skal avlsdyret og dets foreldre oppfylle krav til HD-status.

 8. Første øyelysning skal skje før paring. Avlshunder bør øyelyses årlig eller før neste kull skal registreres.

  Avlsdyr med anmerkninger kan bare brukes dersom anbefalinger fra gruppen av autoriserte attestutstedere for arvelige øyesykdommer i Norge, følges. Avlsanbefalingene finnes under «Øyelysing» på www.nkk.no

 9. Hund med konstatert SA, VKH eller annen autoimmun sykdom, skal ikke brukes i avl.

  Foreldre og eventuelle avkom til syke hunder bør heller ikke brukes videre i avl.

  Om en hund brukt i avl, i ettertid utvikler en av sykdommene, skal oppdretter/hannhundeier informere valpekjøperne om dette.

  Søsken til hund med konstatert SA, VKH eller annen autoimmun sykdom, bør vente med eventuell avlsdebut til minst tre (3) års alder. De kan da brukes, men meget restriktivt og kun med hund som ikke er kjent bærer av anlegg for sykdommen. Det samme gjelder for avkom etter hund som er kjent anleggsbærer.

 10. Ved bruk av frossen sæd fra norske/norskeide hannhunder skal det tas hensyn til de regler/retningslinjer som gjaldt ved tidspunkt for nedfrysning av sæden, selv om det skulle avvike fra dagens gjeldende regler/retningslinjer.

 11. Ved bruk av utenlandske avlsdyr sendes dokumentasjon for røntgen- og øyelysingsresultat til sunnhetsutvalget.

 12. Søknad om dispensasjon om en paring som ligger tett opp under klubbens avlsetiske retningslinjer, sendes til Sunnhetsutvalget (SU). SU vil vurdere søknaden om gi en tilbakemelding til oppdretter/hannhundseier samt informere styret om beslutningen.

Oppdretter og hannhundseiere som ikke følger disse retningslinjene, får ikke stå på klubbens oppdretterliste. Kull som ikke oppfyller retningslinjene, får ikke benytte NAKs valpeformidling