Norsk Akita Klubb


I 1976 ble det etablert en felles nordisk raseklubb for Akitaen som tok seg av rasens interesser i alle de nordiske landene. Dette fungerte meget bra i mange år men, etter hvert som rasen vokste i antall, dukket tanken og behovet opp om å starte en egen raseklubb for Akita i Norge.

Interessen for ideen viste seg å være stor og under NKKs utstilling i Sjølyst i 1984 ble det første møtet avholdt og et interim styre ble valgt. Det ble bestemt at det første ordinære årsmøtet skulle holdes samtidig med den nordiske raseklubbens årsmøte i mars 1985. Dette fordi opprettelsen av Norsk Akita Klubb (NAK) ville medføre at det i fremtiden ble en raseklubb i hvert av de nordiske landene. Hensikten med en egen spesialklubb var blant annet å ivareta rasens interesser her i landet.16.mars 1985 ble Norsk Akita Klubb offisielt stiftet og det aller første styre valgt.

Hvert år arrangeres ”Japanspesialen” i Pinse, en spesialutstilling med offisiell utstilling, valpeskue og ofte også lydighetsprøver. Fra 2020 samarbeider NAK med Japansk Urhundklubb i Norge og dette er blitt utvidet til et todagers arrangement med alle de japanske rasene. Det sosiale samværet med utstilling og lydighet, på tvers av raser og klubber, med felles grilling og loddtrekking på lørdagskvelden, er blitt en tradisjon.

Valpeformidler er mange ganger den første personen interesserte i rasen kommer i kontakt med. Der kan de få en oversikt over planlagte parringer og valpekull samt generell informasjon om rasen.

Klubbens Sunnhetsutvalg (SU) samler informasjon om Akita rasen som benyttes av bl.a. oppdrettere. SU er også behjelpelig med å svare på spørsmål om rasen, dens helse, om avl, parring og valping, etc.

Klubbavisen Akita Posten gis ut 4 ganger i året.

Klubbens vedtekter kan lastes ned her Vedtektene PDF

Norsk Kennel klubb

World Union of Akita Clubs

Vår Facebook side