Medlemskap NAK

For å bli medlem i Norsk Akita Klubb må du først være medlem i NKK

Fra NKK sine sider melder du deg inn i Norsk Akita Klubb. Entetn når du melder deg innn der, eller fra deres "min side" hvis du allerede er medlem.

Medlemsskap i NKK er 230 kr pr år.

Medlemsskap i NAK er 350 kr for ett hovedmedlem eller 150 kr for familie medlem.

Du betaler til NKK

For spørsmål om medlemsskap eller hjelp henvend deg til:

Kasserer
Marita Oline Raanes
Snøheimvegen 138
2661 Hjerkinn

tlf: 901 27 820
epost

Som hovedmedlem får du Akita Posten, stemmerett på våre årsmøter, Hundesport, adgang til NKKs hunderegister DogWeb, invitasjon til treffer, muligheter å få råd fra styrets medlemmer, Sunnhetsutvalget og valpeformidlingen, og vi håper at du som medlem bruker den muligheten du har til å si din mening om saker og ting og at du/dere vil engasjere dere til rasens beste.

Familiemedlem gir deg stemmerett på årsmøter (kan benyttes hvis noen i husstanden allerede er medlem).

Velkommen :-)