Tidligere vandrepremier


SANSAIS VANDREPREMIE TIL BESTE VETERAN TI-PÅ-TOPP AKITA

Premien tildeles den mest premierte veteran Akitaen på NAKs Ti-På-Topp utstillingsliste og utdeles på NAKs spesial utstilling eller på en av Unni og Odd Einar Greipsland bestemt utstilling dersom NAK ikke arrangerer utstilling. Premien utdele første gang i 2008. For å få pokalen til odel og eie må den vinnes 3 ganger av samme eier. Vinneren ombesørger at foto og opplysninger om Akitaen settes inn i medfølgende mappe.

ÅrHundEier
2011SNVCh NSUCh NV10 NordV10 NVV11 Milstolpen's Ban-GashiraInger-Karin og Arvid Helander
2010SNVCh NSUCh Milstolpen's Ban-GashiraInger-Karin og Arvid Helander
2009SNVCh NSUCh Milstolpen's Ban-GashiraInger-Karin og Arvid Helander
2008NordUCh NV-04-07 NORDV-06 Tsuko Sa-De YukidarumaUnni Greipsland
2007Int NordUCh NV02 Toshiko's La-Ak Ikke Fidomen SansaiUnni Greipsland

AKITA INU SÄLLSKAPETS VANDRINGSPRIS TIL "BÄST I RASEN" AKITA

Vandringspriset är skänkt av Akita Inu Sällskapet i Sverige och tilldelas "Bäst I Rasen" Akita vid Norsk Akita Klubbs Spesial. Vandringspriset erövras av den Akitaägare som erövrar priset tre gånger, dock med minst två olika Akitor. Akitaägaren skall tillse att foto och uppgifter om Akitan sätts in i det medföljande häftet. Då priset tilldelas någon för alltid, skall givaren av priset meddelas för att ev. kunna bistå med en ersättning. Erövraren av vandringspriset skall förvara vandringspriset på ett betryggande sätt. Erövraren skall också tillse att vandringspriset kommer NAK till handa i god tid innan nästa års Akita-Spesial.

Årjäng 2000-06-11, Björn Novén, Ordförande i AIS

Vandrepremien ble vunnet for alltid 2009 av Dag R. Egge/Britt Nyberg (N) og Tina Gävert (S)

ÅrHundEier
2008NSUCh NV-05 Aibu Del Sol LevanteDag R. Egge/Britt Nyberg (N) og Tina Gävert (S)
2007NSUCh NV-99 Toshiko's Ka-Ta Saitei Netsubo SiriHege Sundsbarm
2006Kintos Mikado Beni-GoDag R. Egge/Britt Nyberg (N) og Tina Gävert (S)
2005Kintos Mikado Beni-GoDag R. Egge/Britt Nyberg (N) og Tina Gävert (S)
2004Fin SCh Fujimaru Go Seaside NakagawaSatu Pöntinen og Reija Hoffren, Finland
2003NordCh NV00 NordV00-02 Ichiban's Ah-Ha Chikime No KintosDag Rune Egge
2002Ak-inu-ba's Ch-Ima TaibouKjell Grødal
2001NSUCh NV-99 Toshiko's Ka-Ta Saitei Netsubo SiriHege Sundsbarm
2000Kitsu's Sui-Chu Miyagi-SanHanne Kjelsberg

KENNEL KINTOS VANDREPREMIE TIL BESTE NORSKEIDE AKITA

Premien tildeles den mest premierte Akitaen på NAKs Ti-På-Topp utstillingsliste og utdeles på NAKs spesial utstilling eller på en av Dag Rune Egge og Britt Nyberg bestemt utstilling dersom NAK ikke arrangerer utstilling. Vandrepremien utdeles første gang i 2003. For å få pokalen til odel og eie må den vinnes 3 ganger av samme eier. Vinneren ombesørger at foto og opplysninger om Akitaen settes inn i medfølgende mappe.

Vandrepremien ble vunnet for alltid 2010 av Inger-Karin og Arvid Helander.

ÅrHundEier
2009SNVCh NSUCh Milstolpen's Ban-GashiraInger-Karin og Arvid Helander
2008NSUCh NV-05 Aibu Del Sol LevanteDag R. Egge/Britt Nyberg (N) og Tina Gävert (S)
2002NorduCh FuCh NSVCh Ak-inu-ba's Ch-Ima TaibouKjell Grødal
2007IntNorduCh U'Kaori Go No Kamino KenInger-Karin og Arvid Helander
2006IntNorduCh U'Kaori Go No Kamino KenInger-Karin og Arvid Helander
2005NordUCh NV02 Toshiko's La-Ak Ikke Fidomen SansaiUnni Greipsland
2004NordUCh NV02 Toshiko's La-Ak Ikke Fidomen SansaiUnni Greipsland
2003IntNorduCh FuCh NSVCh Ak-inu-ba's Ch-Ima TaibouKjell Grødal

NILS NYBERG'S VANDREPREMIE TIL ULYDIGSTE AKITA KL. I.

Et par ”ghetas”, japanske treskor, tildeles eieren av den Akitaen som får lavest poengsum under lydighets konkurranse i Kl. I på Akita Spesialen. Vandrepremien utdeles første gang i 1993. Eieren skal gå en runde rundt lydighetsringen ikledd disse ”ghetas”. Eieren ombesørger graveringen av årstall samt hundens og eierens navn.

ÅrHundFører
1993Ølenskjold's YukiVenke Henning
1994JG Shimo HimeOdd Taagvold
1995JG Nakusus ZubonGunn Stang
1996A-KitaBirgitte Løland
1997Tetsu's Ma-Sh BamseJan Sigurd Johansen
1998Kito IJarle Bredahl
1999Toshiko's YrjaHilde Thoresen
2000Ängsmyren's Gosetsu Go ZenbouSiv Bækken
2005Kammuri Hana No Shiroi TairaBritt Nyberg