Nyheter


Årsmøte 2021!


Årsmøtet vil bli avholdt digitalt, onsdag 14.04.2021, klokken 19:00.

Frist for å sende inn forslag til saker som skal tas opp på årsmøtet er 24.02.2021.

Dette sendes til klubbens e-postadresse, norskakitaklubb@outlook.com.

Verv som er til valg:

  • Leder (2 år)
  • Kasserer (2 år)
  • Styremedlem (2 år)
  • Varamedlem (1 år)
  • Varamedlem (1år)

Forslag til kandidater kan sendes innen 24.02.2021, til valgkomitéen v/Inger-Karin Helander.

Innkallingen vil i år komme som e-post til våre medlemmer.

Nye lover for klubben.


Det er da lagt ut oppdaterte og NKK godkjente lover for klubben her:

LOVER FOR NORSK AKITA KLUBB

https://akita.no/Klubben/

Ny design websider

Design på websidene er oppdatert og er nå under utprøving. Det har vært viktig å få designen til å virke på telefoner og lignende. Ellers er innholdet det samme som før minus enkelte eldre ting. Den eldre versjonen av websidene er tilgjengelige her http://akita.no/gammel/

Det vil være enkelte feil her og der, så om du ser noe som bør korrigeres send en email til Halvor Bjørngård

Send gjerne bilder også, helst i så stor størrelse som mulig. Det trengs noe mere dekorasjon her :-) 

Advarsel valpekjøp

Norsk Akita Klubb advarer på det sterkeste mot å kjøpe de akita valpene fra Arendal som akkurat nå August 2020 averteres på finn.no.

De er priset som om det skulle være registrerte rase valper noe det ikke er. De stammer fra en opdretter som har en historikk på sykdommer og opførsels problemer og som ikke følger gode retnignslinjer for opdrett.

Hvis du leter etter en Akita valp så vær så snill å ta kontakt med våre valpeformidlere.

Årsmøtet 2020

Nytt årsmøte er satt til 30.08.

Klokkeslett og sted er som tidligere. Kl 12, nebbenes kro på sørgående side.

Siden datoen er endret betyr dette også at dato for å sende inn forslag til
kandidater til styreverv er endret til 19.juli. dato for å sende inn saker
til årsmøtet er også 19. Juli.

Innkalling med tilhørende papirer vil bli publisert på akita.no og varslet
på Facebook når dette foreligger.

Mvh På vegne av styret i NAK Ole Christian

Vis eldre nyheter