Nyheter


Nye lover for klubben.


Det er da lagt ut oppdaterte og NKK godkjente lover for klubben her:

LOVER FOR NORSK AKITA KLUBB

https://akita.no/Klubben/

Ny design websider

Design på websidene er oppdatert og er nå under utprøving. Det har vært viktig å få designen til å virke på telefoner og lignende. Ellers er innholdet det samme som før minus enkelte eldre ting. Den eldre versjonen av websidene er tilgjengelige her http://akita.no/gammel/

Det vil være enkelte feil her og der, så om du ser noe som bør korrigeres send en email til Halvor Bjørngård

Send gjerne bilder også, helst i så stor størrelse som mulig. Det trengs noe mere dekorasjon her :-) 

Advarsel valpekjøp

Norsk Akita Klubb advarer på det sterkeste mot å kjøpe de akita valpene fra Arendal som akkurat nå August 2020 averteres på finn.no.

De er priset som om det skulle være registrerte rase valper noe det ikke er. De stammer fra en opdretter som har en historikk på sykdommer og opførsels problemer og som ikke følger gode retnignslinjer for opdrett.

Hvis du leter etter en Akita valp så vær så snill å ta kontakt med våre valpeformidlere.

Årsmøtet 2020

Nytt årsmøte er satt til 30.08.

Klokkeslett og sted er som tidligere. Kl 12, nebbenes kro på sørgående side.

Siden datoen er endret betyr dette også at dato for å sende inn forslag til
kandidater til styreverv er endret til 19.juli. dato for å sende inn saker
til årsmøtet er også 19. Juli.

Innkalling med tilhørende papirer vil bli publisert på akita.no og varslet
på Facebook når dette foreligger.

Mvh På vegne av styret i NAK Ole Christian

Oppfordring fra SU

Til dere som har planer om at ta et valpekull nå:

Vi er i en vanskelig tid, der økonomi og reiserestriksjoner kan skape utfordringer for oppdrettere og valpekjøpere. Problemer med å få solgt valper pga alle permitterte og oppsagte, utfordringer med sosialisering av valpene og med å finne de riktige valpekjøperne og avlspartnere pga reiserestriksjoner.

Vi ønsker derfor å belyse dette, slik at de som planlegger valpekull, tenker seg nøye om. Man må ha en plan for hvordan ting kan gjennomføres hvis man velger å ha valper i denne perioden vi er inne i nå.

Mye er fortsatt usikkert både i forhold til mennesker og dyr. Det viktigste er å følge oppfordringer og pålegg fra myndighetene.

TA ANSVAR, HOLD AVSTAND OG HOLD UT!

Vis eldre nyheter