AVLSETISKE RETNINGSLINJER FOR AKITA.
Godkjent av styret 2019

Norsk Akita klubb forutsetter at oppdretterne tar ansvar for å sikre god og forsvarlig avl. Norsk Akita Klubbs RAS og NKKs etiske grunnregler for avl, oppdrett og avlsstrategi ligger til grunn for avl på akita.

Enhver oppdretter plikter å sette seg in i disse grunnreglene og strategiene før hundene pares. Oppdretter tar ansvar for å foreta en helhetlig vurdering av begge foreldredyr og kombinasjonen av disse. Det skal legges vekt på slektskap, generell helse, eksteriør og atferd.

NAK anbefaler at ingen hannhund bør gi fler enn 20 avkom og maksimum 4 kull i Norge under sin levetid. Dette for forhindre sk. «matadoravl» som begrenser det genetiske mangfoldet i rasen.

Enhver som avler på akita, regnes som oppdretter. Det gjelder enten en bare har et enkeltstående kull eller flere.

Hofter:
A, B eller C-hofter er akseptabelt for avl. Det anbefales også at man ser på HD-status på søsken og avkom.

Hunder med C-hofter kan brukes en (1) gang, men en hund med A- eller B-høfter, hvis oppdretteren mener at kombinasjonen vil tilføre rasen noe. Resultatene fra hd-røntgen av avkommene fra den kombinasjonen er avgjørende for fortsatt avl på aktuell hund.

Øyesykdommer:
Øyelysningen skal skje før paringstidspunktet. Dette er svært viktig og det anbefales at avlshunder øyelyses årlig.

SA:
Akita med konstatert SA, VKH eller annen autoimmun sykdom skal ikke brukes i avl. Foreldrene og eventuelle avkom til syke hunder bør ikke brukes videre i avl. Om en hund allerede har gått i avl og i ettertid utvikler en av sykdommene, skal valpekjøperne informeres om dette. Søsken til hund med konstatert SA, VKH eller annen autoimmun sykdom, bør vente med eventuell avlsdebut til minst tre (3) års alder og kan brukes, men meget restriktivt i avl og kun med akitaer som ikke bærer anlegg for dette, kjente som mulige. Det samme gjelder for avkom etter forelder som er kjent anleggsbærer

Andre krav:
Avlshunder skal vises på utstilling med premiering minimum VG i offisiell klasse Ingen akita bør gå i avl før 24 måneders alder. Grunnen til dette er at enkelte arvelige sykdommer dukker opp først etter 3 års alderen så en senere debut i avl er å foretrekke.

Revidert av NAKs sunnhetsutvalg, Britt Nyberg og Ole Christian Heesch Løkenhagen.