Vandrepremier

NAK har hatt en del vandrepremier opp gjennom årene. Per i dag konkurreres det om følgende premier. Premiene er nevnt i alfabetisk rekkefølge.
 

NY! KENNEL KINTOS og KENNEL TAYORIS VANDREPREMIE TIL BESTE TI-PÅ-TOPP AKITA
Premien tildeles den mest premierte Akitaen på NAKs Ti-På-Topp utstillingsliste og utdeles på NAKs spesial utstilling, eller på en av Dag Rune Egge, Britt Nyberg, Inger-Karin eller Arvid Helander bestemt utstilling, dersom NAK ikke arrangerer utstilling. Vandrepremien utdeles første gang i 2018 og tildeles den akita som har blitt Beste Ti-På-Topp 2017. For å få glasspokalen til odel og eie må den vinnes 3 ganger av samme eier. Vinneren ombesørger at foto og opplysninger om Akitaen settes inn i medfølgende mappe.

2019 Aihime Geisha No Odayakana Eier: Camilla Hegland Løkenhagen
2018 C.I.B. NORD UCH VDH UCH NJV-13 NORDV-14 NV-17 GEV-17 Misaki Go KiYama   Eier: Inger-Karin og Arvid Helander
 

KENNEL KINTOS og KENNEL TAYORIS VANDREPREMIE TIL BESTE TI-PÅ-TOPP AKITA
Premien tildeles den mest premierte Akitaen på NAKs Ti-På-Topp utstillingsliste og utdeles på NAKs spesial utstilling, eller på en av Dag Rune Egge, Britt Nyberg, Inger-Karin eller Arvid Helander bestemt utstilling, dersom NAK ikke arrangerer utstilling. Vandrepremien utdeles første gang i 2011 og tildeles den akita som har blitt Beste Ti-På-Topp 2010. For å få pokalen til odel og eie må den vinnes 3 ganger av samme eier. Vinneren ombesørger at foto og opplysninger om Akitaen settes inn i medfølgende mappe.

Vandrepremien ble vunnet for alltid 2016 av Inger-Karin og Arvid Helander.

2015 C.I.B. NORD UCH VDH UCH NJV-13 NORDV-14 NV-17 GEV-17 Misaki Go KiYama Eier: Inger-Karin og Arvid Helander
2014 C.I.B. NORD UCH VDH UCH NJV-13 NORDV-14 NV-17 GEV-17 Misaki Go KiYama Eier: Inger-Karin og Arvid Helander
2013 CH RAION'A MASAMI Eier: Vebjørn Strandvik
2012 INTUCh NORDUCh NUCh SUCH DKUCh DKV-09 Karen Go Kurashiki Wakamatsusou Eier: Dag R. Egge/Britt Nyberg
2011 SNVCh NSUCh NV10 NORDV10 NVV11 Milstolpen's Ban-Gashira Eier: Inger-Karin og Arvid Helander
 
SANSAIS VANDREPREMIE TIL BESTE VETERAN TI-PÅ-TOPP AKITA
Premien tildeles den mest premierte veteran Akitaen på NAKs Ti-På-Topp utstillingsliste og utdeles på NAKs spesial utstilling eller på en av Unni og Odd Einar Greipsland bestemt utstilling dersom NAK ikke arrangerer utstilling. Premien utdele første gang i 2008. For å få pokalen til odel og eie må den vinnes 3 ganger av samme eier. Vinneren ombesørger at foto og opplysninger om Akitaen settes inn i medfølgende mappe.

Vandrepremien ble vunnet for alltid 2011 av Inger-Karin og Arvid Helander.
2011 SNVCh NSUCh NV10 NordV10 NVV11 Milstolpen's Ban-Gashira Eier: Inger-Karin og Arvid Helander
2010 SNVCh NSUCh Milstolpen's Ban-Gashira Eier: Inger-Karin og Arvid Helander
2009 SNVCh NSUCh Milstolpen's Ban-Gashira Eier: Inger-Karin og Arvid Helander
2008 NordUCh NV-04-07 NORDV-06 Tsuko Sa-De Yukidaruma Eier: Unni Greipsland
2007 Int NordUCh NV02 Toshiko's La-Ak Ikke Fidomen Sansai Eier: Unni Greipsland
 

AKITA INU SÄLLSKAPETS VANDRINGSPRIS TIL "BÄST I RASEN" AKITA.
"Vandringspriset är skänkt av Akita Inu Sällskapet i Sverige och tilldelas "Bäst I Rasen" Akita vid Norsk Akita Klubbs Spesial. Vandringspriset erövras av den Akitaägare som erövrar priset tre gånger, dock med minst två olika Akitor. Akitaägaren skall tillse att foto och uppgifter om Akitan sätts in i det medföljande häftet. Då priset tilldelas någon för alltid, skall givaren av priset meddelas för att ev. kunna bistå med en ersättning. Erövraren av vandringspriset skall förvara vandringspriset på ett betryggande sätt. Erövraren skall också tillse att vandringspriset kommer NAK till handa i god tid innan nästa års Akita-Spesial.
Årjäng 2000-06-1
1, Björn Novén, Ordförande i AIS"

Vandrepremien ble vunnet for alltid 2009 av Dag R. Egge/Britt Nyberg (N) og Tina Gävert (S)

2008 NSUCh NV-05 Aibu Del Sol Levante Eier: Dag R. Egge/Britt Nyberg (N) og Tina Gävert (S)
2007 NSUCh NV-99 Toshiko's Ka-Ta Saitei Netsubo Siri Eier: Hege Sundsbarm
2006 Kintos Mikado Beni-Go Eier: Dag R. Egge/Britt Nyberg (N) og Tina Gävert (S)
2005 Kintos Mikado Beni-Go Eier: Dag R. Egge/Britt Nyberg (N) og Tina Gävert (S)
2004 Fin SCh Fujimaru Go Seaside Nakagawa Eier: Satu Pöntinen og Reija Hoffren, Finland
2003 NordCh NV00 NordV00-02 Ichiban's Ah-Ha Chikime No Kintos Eier: Dag Rune Egge
2002 Ak-inu-ba's Ch-Ima Taibou Eier: Kjell Grødal
2001 NSUCh NV-99 Toshiko's Ka-Ta Saitei Netsubo Siri Eier: Hege Sundsbarm
2000 Kitsu's Sui-Chu Miyagi-San Eier: Hanne Kjelsberg
 

KENNEL KINTOS VANDREPREMIE TIL BESTE NORSKEIDE AKITA 
Premien settes opp en gang i året, enten på NAKs spesial utstilling eller på en av Dag Rune Egge og Britt Nyberg bestemt utstilling dersom NAK ikke arrangerer utstilling. Vandrepremien utdeles første gang i 2003 og premien tildeles beste norskeide Akita. Hunden må være minimum av CK-kvalitet. For å få premien til odel og eie må den vinnes 3 ganger av samme eier. Vinneren ombesørger at foto og opplysninger om Akitaen settes inn i medfølgende mappe. Premien må være NAK i hende senest 14 dager før neste utstilling hvor det konkurreres om premien.

Vandrepremien ble vunnet for alltid 2009 av
Dag R. Egge/Britt Nyberg (N) og Tina Gävert (S)

2008 NSUCh NV-05 Aibu Del Sol Levante Eier: Dag R. Egge/Britt Nyberg (N) og Tina Gävert (S)
2007 NSUCh NV-99 Toshiko's Ka-Ta Saitei Netsubo Siri Eier: Hege Sundsbarm
2006 Kintos Mikado Beni-Go Eier: Dag R. Egge/Britt Nyberg (N) og Tina Gävert (S)
2005 Kintos Mikado Beni-Go Eier: Dag R. Egge/Britt Nyberg (N) og Tina Gävert (S)
2004 NordUCh NV02 Toshiko's La-Ak Ikke Fidomen Sansai Eier: Unni Greipsland
2003 NordCh NV00 NordV00-02 Ichiban's Ah-Ha Chikime No Kintos Eier: Dag Rune Egge
 

KENNEL KINTOS VANDREPREMIE TIL BESTE TI-PÅ-TOPP AKITA
Premien tildeles den mest premierte Akitaen på NAKs Ti-På-Topp utstillingsliste og utdeles på NAKs spesial utstilling eller på en av Dag Rune Egge og Britt Nyberg bestemt utstilling dersom NAK ikke arrangerer utstilling. Vandrepremien utdeles første gang i 2003. For å få pokalen til odel og eie må den vinnes 3 ganger av samme eier. Vinneren ombesørger at foto og opplysninger om Akitaen settes inn i medfølgende mappe.

Vandrepremien ble vunnet for alltid 2010 av Inger-Karin og Arvid Helander.

2009 SNVCh NSUCh Milstolpen's Ban-Gashira Eier: Inger-Karin og Arvid Helander
2008 NSUCh NV-05 Aibu Del Sol Levante Eier: Dag R. Egge/Britt Nyberg (N) og Tina Gävert (S)
2002 NorduCh FuCh NSVCh Ak-inu-ba's Ch-Ima Taibou Eier: Kjell Grødal
2007 IntNorduCh U'Kaori Go No Kamino Ken Eier: Inger-Karin og Arvid Helander
2006 IntNorduCh U'Kaori Go No Kamino Ken Eier: Inger-Karin og Arvid Helander
2005 NordUCh NV02 Toshiko's La-Ak Ikke Fidomen Sansai Eier: Unni Greipsland
2004 NordUCh NV02 Toshiko's La-Ak Ikke Fidomen Sansai Eier: Unni Greipsland
2003 IntNorduCh FuCh NSVCh Ak-inu-ba's Ch-Ima Taibou Eier: Kjell Grødal
 

NILS NYBERG'S VANDREPREMIE TIL ULYDIGSTE AKITA KL. I.
Et par ”ghetas”, japanske treskor, tildeles eieren av den Akitaen som får lavest poengsum under lydighets konkurranse i Kl. I på Akita Spesialen. Vandrepremien utdeles første gang i 1993. Eieren skal gå en runde rundt lydighetsringen ikledd disse ”ghetas”. Eieren ombesørger graveringen av årstall samt hundens og eierens navn.

1993 Ølenskjold's Yuki Fører: Venke Henning
1994 JG Shimo Hime Fører: Odd Taagvold
1995 JG Nakusus Zubon Fører: Gunn Stang
1996 A-Kita Fører: Birgitte Løland
1997 Tetsu's Ma-Sh Bamse Fører: Jan Sigurd Johansen
1998 Kito I Fører: Jarle Bredahl
1999 Toshiko's Yrja Fører: Hilde Thoresen
2000 Ängsmyren's Gosetsu Go Zenbou Fører: Siv Bækken
2005 Kammuri Hana No Shiroi Taira Fører: Britt Nyberg