Interessert i akita valp eller å komme i kontakt med andre som har Akita?

Norsk Akita Klubb anbefaler at du kontakter valpeformidlingen før du går til anskaffelse av en Akita. Det er en viss trygghet forankret i det da du, med sikkert blir henvist til en som er oppdretter av Akita. De har også god kjennskap til rasen gjennom mange år som akita eiere.

Valpeformidlingen formidler valper etter foreldre som oppfyller NAKs avlsetiske retningslinjer (se SUs side) og er også behjelpelig ved spørsmål vedrørende omplassering.
Dere kan også få tipse om andre som har Akita der du bor.

Ta derfor kontakt med klubbens valpeformidlere før du skaffer deg en akita.

Før du kjøper en valp

Besøk oppdretteren hjemme.

Krev
at hunden har en nydatert helsesattest, behandlet mot innvollsparasitter etter gjeldene anbefaling og er grunnvaksinert. Kjøp aldri en hund som ikke er helt frisk!

Valpen skal ikke leveres før de er 8 uker gamle

Valpen skal være registrert i NKK og forsikret frem til overleveringen og senest til den oppnår 12 ukers alder (dette gjør oppdretteren ved registreringen av kullet)

Valpen skal være ID-merket, og bekreftelse på dette følger med på kjøpet. ID-merking er påkrevd for hunder kjøpt i utlandet.

Dersom selgeren ikke går med på dette – unnlat å kjøpe hunden!

Spør klubbens sunnhetsutvalg (SU) om råd.

Unngå kjøp av hunder kun via internett.

Be om å få se valpenes mor. De fleste innsmuglede hunder selges gjennom mellommenn, og vil dermed være tatt fra moren.

Motta aldri hunder på ulike «møtesteder»! Sørg for en skikkelig kjøpekontrakt hvor telefonnummer, navn og adresse på oppdretter fremgår tydelig.

I tillegg til de ovenfor anbefalte retningslinjer, kontakt kennelklubber og rasehundklubber på forhånd.

Dyrevelferdsloven krever også at kjøper er over 16 år.

Les gjerne også:
"Vil du bli hundeeier" til NKK som er nyttig lesing:
http://viewer.zmags.com/publication/4efcc0a8#/4efcc0a8/1

 

Klubbens Valpeformidlere:

Inger-Karin Helander
Lageråvn 635
2324 Vang på Hedmarken
mobil 917 71 551
e-post
Vebjørn Strandvik
Otnes
2485 Rendalen
mobil 959 62 633