INFORMASJON OM KLUBBEN 
I 1976 ble det etablert en felles nordisk raseklubb for Akitaen som tok seg av rasens interesser i alle de nordiske landene. Dette fungerte meget bra i mange år men, etter hvert som rasen vokste i antall, dukket tanken og behovet opp om å starte en egen raseklubb for Akita i Norge.

Interessen for ideen viste seg å være stor og under NKKs utstilling i Sjølyst i 1984 ble det første møtet avholdt og et interim styre ble valgt. Det ble bestemt at det første ordinære årsmøtet skulle holdes samtidig med den nordiske raseklubbens årsmøte i mars 1985. Dette fordi opprettelsen av Norsk Akita Klubb (NAK) ville medføre at det i fremtiden ble en raseklubb i hvert av de nordiske landene. Hensikten med en egen spesialklubb var blant annet å ivareta rasens interesser her i landet.16.mars 1985 ble Norsk Akita Klubb offisielt stiftet og det aller første styre valgt.

Hvert år arrangeres ”Akita Spesialen” i Pinse, en spesialutstilling med offisiell utstilling, valpeskue og ofte også lydighetsprøver. I samarbeid med Norsk Shiba Klubb er dette blitt utvidet til en "Japanspesialen", et todagers arrangement. Det sosiale samværet med utstilling og lydighet, på tvers av raser og klubber, med felles grilling og loddtrekking på lørdagskvelden, er blitt en tradisjon.

Valpehenviseren er mange ganger den første personen interesserte i rasen kommer i kontakt med. Der kan de få en oversikt over planlagte parringer og valpekull samt generell informasjon om rasen.

Klubbens
Sunnhetsutvalg (SU) samler informasjon om Akita rasen som benyttes av bl.a. oppdrettere. SU er også behjelpelig med å svare på spørsmål om rasen, dens helse, om avl, parring og valping, etc.

Klubbavisen Akita Posten gis ut 4 ganger i året.

 

STYRET OG KONTAKTPERSONER 2018-2019:
Leder og Kontaktperson

Ingunn Vognild
Rute 3
7340 Oppdal
tlf 72 42 43 01 / mobil 977 51 508
e-post

Nestleder og medlem av SU

Ole Christian Heesch Løkenhagen
Osloveien 400
1555 Son
tlf 975 43 945
e-post

Sekretær og Utstillingssvarlig
Migle Karaliute 
Øvre Møllenberg Gate 73a
7043 Trondheim
tlf 936 32 956
e-post


Kasserer, Annonser og Materialforvalter

Odd Einar Greipsland
Hadelandsvn. 1571
1488 Hakadal
tlf  670 76 462 / mobil 932 16 225
e-post

Styremedlem,

Vacant

Styremedlem

Kåre B. Tune
Åsvn 70
tlf. 906 46 522
e-post

Varamedlem

Julie Hagen Hage
Fjellveien 16
1470 Lørenskog
tlf 450 50 520
e-post

Varamedlem
Anne Liv Lidtveit
Brokkevegen 72
4748 Rysstad
tlf 993 86 630

e-post
 
Hjemmesideansvarlig, Ti-På-Topp ansvarlig og leder av SU
Britt Nyberg
Pb 63
2334 Romedal
tlf 907 67 375
e-post