INFORMASJON OM KLUBBEN 
I 1976 ble det etablert en felles nordisk raseklubb for Akitaen som tok seg av rasens interesser i alle de nordiske landene. Dette fungerte meget bra i mange år men, etter hvert som rasen vokste i antall, dukket tanken og behovet opp om å starte en egen raseklubb for Akita i Norge.

Interessen for ideen viste seg å være stor og under NKKs utstilling i Sjølyst i 1984 ble det første møtet avholdt og et interim styre ble valgt. Det ble bestemt at det første ordinære årsmøtet skulle holdes samtidig med den nordiske raseklubbens årsmøte i mars 1985. Dette fordi opprettelsen av Norsk Akita Klubb (NAK) ville medføre at det i fremtiden ble en raseklubb i hvert av de nordiske landene. Hensikten med en egen spesialklubb var blant annet å ivareta rasens interesser her i landet.16.mars 1985 ble Norsk Akita Klubb offisielt stiftet og det aller første styre valgt.

Hvert år arrangeres ”Japanspesialen” i Pinse, en spesialutstilling med offisiell utstilling, valpeskue og ofte også lydighetsprøver. I samarbeid med Japansk Urhundklubb i Norge er dette blitt utvidet til en "Japanspesialen", et todagers arrangement med alle de japanske rasene. Det sosiale samværet med utstilling og lydighet, på tvers av raser og klubber, med felles grilling og loddtrekking på lørdagskvelden, er blitt en tradisjon.

Valpeformidler er mange ganger den første personen interesserte i rasen kommer i kontakt med. Der kan de få en oversikt over planlagte parringer og valpekull samt generell informasjon om rasen.

Klubbens
Sunnhetsutvalg (SU) samler informasjon om Akita rasen som benyttes av bl.a. oppdrettere. SU er også behjelpelig med å svare på spørsmål om rasen, dens helse, om avl, parring og valping, etc.

Klubbavisen Akita Posten gis ut 4 ganger i året.

 

STYRET OG KONTAKTPERSONER 2019-2020:

Leder, Kontaktperson
og Materialforvalter
Hanne K Kjelsberg Odden
Solvoll Skjærdalen
2840 Reinsvoll
mobil 907 65 864
e-post

Nestleder og medlem av SU

Ole Christian Heesch Løkenhagen
Osloveien 400
1555 Son
tlf 975 43 945
e-post

Sekretær og Utstillingssvarlig
Anne-Linn Hauge Berg
Hotvedtskogen 12
3220 Sandefjord
mobil 454 74 126
e-post


Kasserer, Annonser

Anne Liv Lidtveit
Brokkevegen 72
4748 Rysstad
mobil 993 86 630
e-post

Styremedlem,

Odd Morten Taagvold
Snøheimvegen 138
2661 Hjerkinn
mobil: 901 27 820/926 20 686
e-post

Styremedlem

Kåre B. Tune
Åsvn 70
9360 Bardu
mobil. 906 46 522
e-post

Varamedlem

Carl Jensen
Austre Karmøyvegen 387
4250 Kopervik
mobil
e-post

Varamedlem
Linn Merethe Kjønna
Åssvingen 7
1890 Rakkestad
mobil 993 86 630

e-post
 
Valpeformidlere:
Inger-Karin Helander
Lageråvn 635
2324 Vang på Hedmarken
mobil 917 71 551
e-post
Vebjørn Strandvik
Otnes
2485 Rendalen
mobil 959 62 633
 
 
Leder av SU, Hjemmesideansvarlig,
Ti-På-Topp ansvarlig
Britt Nyberg
Pb 63
2334 Romedal
mobil 907 67 375

 

Medlem av SU
Ole Christian Heesch Løkenhagen
Osloveien 400
1555 Son
tlf 975 43 945

e-post
Medlem av SU
Lisbethg O. Høyem
Steinkjervegen 1217,
7710 Sparbu
tlf 917 16 284

e-post
Akita Posten:
Carina og Tilde Cathrine Kjos-Klevan
Brøholtveien 67
3430 Spikkestad
mob 975 28 955
mob 930 05 800
e-post
Unni Greipsland
Holterveien 28
2034 Holter
mobil 922 59 707
e-post