Japanspesialen arrangeres hvert år på lørdag og søndag i Pinsen,
 i samarbeid med Norsk Shiba Klubb.