MEDLEMSKAP I NORSK AKITA KLUBB
 


Våre avgifter for 2007 er:
Hovedmedlem i Norsk Akita Klubb NOK 340,-
Familiemedlem NOK 140,-
I tillegg kommer NKK sin avgift på NOK 220,-

Som hovedmedlem får du Akita Posten, stemmerett på våre årsmøter, Hundesport, adgang til NKKs hunderegister DogWeb, invitasjon til treffer, muligheter å få råd fra styrets medlemmer, Sunnhetsutvalget og valpeformidlingen, og vi håper at du som medlem bruker den muligheten du har til å si din mening om saker og ting og at du/dere vil engasjere dere til rasens beste.

Familiemedlem gir deg stemmerett på årsmøter (kan benyttes hvis noen i husstanden allerede er medlem).

Dersom du ønsker å bli medlem se Norsk Kennel Klubb "Medlemsservice" og følg anvisningene. Du må betale direkte til NKK for å bli medlem i Norsk Akita Klubb.

Hvordan blir jeg medlem?
Du kan melde deg inn direkte i den/de klubbene du ønsker å være medlem av gjennom NKKs nettside. Du betaler kontingenten med kort samtidig som du melder deg inn. Du kan også ta kontakt med den aktuelle klubben for å få hjelp til innmeldingen.
Husk at det er personer som er medlemmer, ikke hunder. Det betyr at dersom du vil være medlem, må du melde deg inn selv om hunden din er registrert med stamtavle i NKK.


Kasserer og Medlemsspørsmål
Odd Einar Greipsland
Hadelandsvn. 1571
1488 Hakadal
tlf  67 07 64 62 / mobil 932 16 225
e-post


Velkommen skal du være!