HELSE- OG ATFERDS-UNDERSØKELSEN
på Akitaen,utført av Frode Lingaas på NVH for NAK, finner du her >>
  RAS - Rasespesifikk avlsstrategi for NAK, godkjent av NKK,
finner du her
>>
  Norsk Kennel Klub
  World Union of Akita Clubs