Akita Posten

NAK's medlemsblad Akita Posten
er i 2019 inne i sin 28. årgang og
utkommer normalt med 4 nr. pr. år.
 
Gamle Akita Postblader finner du <<HER>> 
Redaksjonen:


Carina og Tilde Cathrine Kjos-Klevan
Brøholtveien 67
3430 Spikkestad
mob 975 28 955
mob 930 05 800
e-post

 

Unni Greipsland
Holterveien 28
2034 Holter
mobil 922 59 707
e-post

MANUSFRIST

Nr. 1/februar

manusfrist 20. januar

Nr. 2/juni 

manusfrist 28. mai

Nr. 3/september

manusfrist 20. august

Nr. 4/desember

manusfrist 20. november

Innsending av tips og stoff
Stoff mottas helst som Word 6.0 eller RIKT-tekst.
 

Innsending av bilder
Bilder sendes i jpg- eller tif-format.
Bildene ønskes helst i original størrelse og ikke komprimerte.
De kan også sendes per post og returneres dersom
returporto er vedlagt.